Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Javni poziv za dodjelu potpora: Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima sa svrhom realizacije ciljeva Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini putem mjere 8.: „Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara“.

Prihvatljivi korisnici potpora su mikro i mali subjekti malog gospodarstva, 100% u privatnom vlasništvu koji imaju sjedište na području Gorskog kotara (d.o.o., j.d.o.o. i obrti) i sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21), Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine „ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ (NN 54/16 i 69/17), Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „hoteli“ (NN 56/16 i 120/19), Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14 i 85/15) i izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07), registrirani su:

•   za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima i to u sljedećim vrstama: soba za iznajmljivanje, apartman, studio apartman, hotel, planinarski dom, kuća za odmor, prenoćište, hostel, objekt za robinzonski smještaj i pansion.

•  za pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka u sljedećim vrstama ugostiteljskih objekata: restoran, gostionica, pizzeria, slastičarnica, kavana, caffe bar, pizzeria, slastičarnica, kavana, caffe bar, krčma, pivnica, konoba, buffet i bistro.

Na potpore se primjenjuje Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17) kojim se propisuje se da se potpore male vrijednosti dodjeljuju u skladu s važećim odredbama Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 оd 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15.12.2023).

Dokumentacija:

Povezane novosti

Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2024. godinu
Ministarstvo gospodarstva objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2024. godinu. Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu […]
Sve informacije o Fondu obrtničke pomoći
Početkom lipnja 2024. godine osnovan je Fond obrtničke pomoći obrtnicima – članovima Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, kao “pilot” projekt Komore i pripadajućih udruženja obrtnika. Fond je osnovan s ciljem pomoći obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad (bolovanja), refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i to za period […]
Objavljen Javni poziv za pokroviteljstvo manifestacija
Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja koja se provode od 01. srpnja do 31. prosinca 2024. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju. Na javni poziv mogu se prijaviti udruge, savezi udruga i druge neprofitne organizacije – zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, sindikati, […]