Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Politika privatnosti Obrtničke komore Primorsko-goranske županije

VODITELJ OBRADE:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA,

OBRTNIČKA KOMORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE,  Vukovarska 21, 51000 Rijeka,  OIB: 01906057901 (dalje u tekstu: Obrtnička komora PGŽ),

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

e-mail: [email protected], 051/325-599

SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu  izvršavanja službenih zadaća i ovlasti Obrtničke komore PGŽ, obrađujemo u smislu odredbe  članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba).

Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu Opće uredbe, ali i temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu sudjelovanja na našim edukacijama, predavanjima i projektnim aktivnostima i sl.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na službenoj internetskoj stranici www.okpgz.hr, koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta

KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici: www.okpgz.hr.

Vaša prava su:

– Pravo na pristup osobnim informacijama

– Pravo na ispravak osobnih podataka

– Pravo na brisanje (iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe)

– Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

– Pravo na prigovor

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podacima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti putem e-mail-a: [email protected] ili tel. 051/325-599

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

PREUZIMANJA

Brza navigacija