Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Predsjednik

Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore. Predsjednik predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednik predstavlja i zastupa obrtničku komoru PGŽ u suradnji s ostalim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu.

Dr. sc. Emil Priskić predsjednik je Obrtničke komore Primorsko-goranske županije u mandatu 2022.- 2026. godine.

Brza navigacija