Udruženja

Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtnika na razini jedne ili više jedinica lokalne samouprave obrtnici osnivaju udruženja obrtnika.
Udruženje obrtnika osniva se na teritorijalnom i strukovnom principu za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave.
Udruženje obrtnika je član Komore.

Zadaci i poslovi udruženja obrtnika utvrđuju se statutom udruženja obrtnika u skladu sa Zakonom, Statutom HOK-e i Statutom Komore.
Zadaci i poslovi udruženja obrtnika su da na svom području:

 • štiti i promiče interese svojih članova,
 • zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave,
 • sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu,
 • pravodobno izvješćuje Komoru i HOK o svim pitanjima od
 • interesa za obrtništvo Hrvatske,
 • omogući protok svih informacija ukupnog komorskog sustava prema svojim
 • članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima
 • članova,
 • brine o unapređivanju sustava obrazovanja za potrebe obrtništva,
 • organizira strukovni rad kroz cehove i sekcije, kao i putem odbora, komisija i
 • drugih radnih tijela,
 • raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj komore,
 • izvješćuje svoje članove o radu i odlukama Komore i HOK-e, te im predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova,
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

Pored poslova i zadataka utvrđenih prema stavcima 1. i 2. ovog članka udruženje obrtnika obavlja i poslove i zadaće iz djelokruga Komore, a koje je Komora prenijela na udruženje.

51550 MALI LOŠINJ, Vladimira Gortana 32

Telefon: 051 231 658
Telefaks: 051 231 658

E-mail: uo.cres-losinj@hok.hr

Predsjednik: Ivan Milanović
Tajnik: Joso Pavić

51260 CRIKVENICA, Trg Stjepana Radića 2

Telefon: 051 781 684
Telefaks: 051 781 684

E-mail: uo.crikvenica@hok.hr

Predsjednik: Kristijan Koščić
Tajnik: Vedrana Tonković

51306 ČABAR, Ivana Gorana Kovačića 6

Telefon: 051 821 392
Telefaks: 051 821 392

E-mail: uo.cabar@hok.hr

Predsjednik: Damir Urh
Tajnik: Iva Rački

51300 DELNICE, Školska 6

Telefon: 051 812 448
Telefaks: 051 814 032

E-mail: uo.delnice@hok.hr

Predsjednik: Robert Marković
Tajnik: Iva Rački

51500 KRK, Kvarnerska 21

Telefon: 051 221 247
Telefaks: 051 222 332

E-mail: uo.krk@hok.hr

Predsjednik: Ivica Grdinić
Tajnik: Ernest Bonifačić

51250 NOVI VINODOLSKI, Lokvica 2

Telefon: 051 244 491
Telefaks: 051 245 575

E-mail: uo.novi.vinodolski@hok.hr

Predsjednik: Siniša Tomić
Tajnik: Matea Rubčić

51410 OPATIJA, Maršala Tita 87

Telefon: 051 272 692
Telefaks: 051 718 913

Web: www.obrtnici-liburnija.com.hr
E-mail: uo.opatija@hok.hr

Predsjednik: Mauricio Počekaj
Tajnik: Ester Starčić

51280 RAB, Gornja ulica 21

Telefon: 051 771 469
Telefaks: 051 771 469

E-mail: uo.rab@hok.hr

Predsjednik: Željko Dumičić
Tajnik: Marija Jelić

51000 RIJEKA, Vukovarska 21

Telefon: 051 372 114
Telefaks: 051 371 051

Web: https://okpgz.hr/
E-mail: uo.rijeka@hok.hr

Predsjednik: Ivica Zbašnik
Tajnik: Hana Kalac

51216 VIŠKOVO, Saršoni 19

Telefon: 051 297 926
Telefaks: 051 297 958

Web: http://www.udruzenje.info/
E-mail: uo.viskovo@hok.hr

Predsjednik: Martin Jerbić
Tajnik: Laura Vlah

51326 VRBOVSKO, Dobra 1 a

Telefon: 051 875 567
Telefaks: 051 875 567

E-mail: uo.vrbovsko@hok.hr

Predsjednik (predsjednica): Ivan Božić

Tajnik: Iva Rački