Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Udruženja

Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtnika na razini jedne ili više jedinica lokalne samouprave obrtnici osnivaju udruženja obrtnika.
Udruženje obrtnika osniva se na teritorijalnom i strukovnom principu za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave.
Udruženje obrtnika je član Komore.

Zadaci i poslovi udruženja obrtnika utvrđuju se statutom udruženja obrtnika u skladu sa Zakonom, Statutom HOK-e i Statutom Komore.
Zadaci i poslovi udruženja obrtnika su da na svom području:

 • štiti i promiče interese svojih članova,
 • zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave,
 • sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu,
 • pravodobno izvješćuje Komoru i HOK o svim pitanjima od
 • interesa za obrtništvo Hrvatske,
 • omogući protok svih informacija ukupnog komorskog sustava prema svojim
 • članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima
 • članova,
 • brine o unapređivanju sustava obrazovanja za potrebe obrtništva,
 • organizira strukovni rad kroz cehove i sekcije, kao i putem odbora, komisija i
 • drugih radnih tijela,
 • raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj komore,
 • izvješćuje svoje članove o radu i odlukama Komore i HOK-e, te im predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova,
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

Pored poslova i zadataka utvrđenih prema stavcima 1. i 2. ovog članka udruženje obrtnika obavlja i poslove i zadaće iz djelokruga Komore, a koje je Komora prenijela na udruženje.

UO Cres – Lošinj

UO Crikvenica

UO Čabar

UO Delnice

UO Krk

UO Novi Vinodolski

UO Opatija

UO Rab

UO Rijeka

UO Viškovo – Kastav – Klana – Jelenje

UO Vrbovsko

Brza navigacija