Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Tijela komore

Tijela komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a čine je predstavnici članova Komore. Skupština donosi Statut, financijski proračun i opće akte. Skupština također imenuje i razrješava predsjednika Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor i ostala radna tijela Skupštine. Izbor predstavnika u Skupštinu obavlja se vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

Članovi Skupštine u mandatnom razdoblju 2022.-2026.

Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora jesu predsjednici Udruženja obrtnika  i još dva člana koje imenuje Skupština. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjeda bez prava odlučivanja predsjednik Komore.

Članovi Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2022.-2026.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Komore ima 3 člana, a imenuje ih Skupština Komore iz redova članova Komore, na četiri godine. Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.
Članovi Nadzornog odbora Komore između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Članovi Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju 2022.-2026.

Predsjednik

Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore. Predsjednik predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednik predstavlja i zastupa obrtničku komoru PGŽ u suradnji s ostalim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu.

Dr. sc. Emil Priskić predsjednik je Obrtničke komore Primorsko-goranske županije u mandatu 2022.- 2026. godine.

Predsjedništvo

Članovi predsjedništva u mandatom razdoblju 2022.-2026.

Predstavnici Obrtničke komore PGŽ u Skupštini Hrvatske obrtničke komore

  • Mario Kamalić
  • Žana Jurlina
  • Mauricio Počekaj
  • Hrvoje Margan
  • Ivica Zbašnik

Brza navigacija