Tijela komore

Tijela komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a čine je predstavnici članova Komore. Skupština donosi Statut, financijski proračun i opće akte. Skupština također imenuje i razrješava predsjednika Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor i ostala radna tijela Skupštine. Izbor predstavnika u Skupštinu obavlja se vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

 • Aleksandar Volarić
 • Mario Kamalić
 • Igor Ivančić
 • Robert Bashota
 • Vesna Kovač
 • Dejan Pavlović
 • Ruaida Kršlak
 • Biserka Bogović
 • Nikica Depikolzvane
 • Mauricio Počekaj
 • Robert Stanić
 • Emil Priskić
 • Damir Pijaža Mikelić
 • Ljubica Lončarević
 • Milivoj Brusić
 • Željko Iličić
 • Momir Čiča
 • Žana Jurlina
 • Senka Mitrović
 • Snježana Buha Šebelja
 • Andrea Marinac
 • Tatjana Kušić
 • Jadranka Vukelić-Brkljača
 • Jasminka Blečić
 • Ana Begić

Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora jesu predsjednici Udruženja obrtnika  i još dva člana koje imenuje Skupština. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjeda bez prava odlučivanja predsjednik Komore.

 • Ivan Milanović
 • Kristijan Košćić
 • Damir Urh
 • Robert Marković
 • Ivica Grdinić
 • Mauricio Počekaj
 • Željko Dumičić
 • Ivica Zbašnik
 • Ivan Božić
 • Siniša Tomić
 • Martin Jerbić
 • Mario Kamalić
 • Dejan Pavlović

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Komore ima 3 člana, a imenuje ih Skupština Komore iz redova članova Komore, na četiri godine. Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.
Članovi Nadzornog odbora Komore između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.

 • Saša Glasenhardt
 • Mirislav Ivaniš
 • Jasminka Tolić-Balja

Predsjednik

Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore. Predsjednik predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednik predstavlja i zastupa obrtničku komoru PGŽ u suradnji s ostalim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu.

Dr. sc. Emil Priskić predsjednik je Obrtničke komore Primorsko-goranske županije u mandatu 2022.- 2026. godine.

Predsjedništvo

 • Hrvoje Margan
 • Ivica Zbašnik
 • Žana Jurlina
 • Mauricio Počekaj

Predstavnici Obrtničke komore PGŽ u Skupštini Hrvatske obrtničke komore

 • Mario Kamalić
 • Žana Jurlina
 • Mauricio Počekaj
 • Hrvoje Margan
 • Ivica Zbašnik