Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj

Poziv se odnosi i na sufinanciranje zamjene nepokretnih rasladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama. Više u nastavku.

Fond za zaštitu okoliša objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023). Predmet poziva je smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih  stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj.

Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u smislu ovog poziva su kontrolirane tvari klorofluorougljici (CFC) i klorofluorougljikovodici (HCHC), a a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani ugljikovodici (HCF) koji se nalaze kao radne tvari u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline te višestrukim (multi split) razdvojenim klimatizacijskim sustavima i klimatizacijskim sustavima s promjenjivim protokom radne tvari minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 u objektima u vlasništvu RH ili vlasništvu jedinica područne (regionalne ) i lokalne samouprave odnosno javnih ustanova.

Predmet poziva je također sufinanciranje zamjene nepokretnih rasladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama, a koji sadrže fluorirane stakleničke plinove (HFC) ili čije funkcioniranje o njima ovisi s potencijalom globalnog zatopljenja (GWP) jednakim ili većim od 2500 minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 koji su u vlasništvu trgovačkih društava bilo privatnih ili u vlasništvu jedinica područne (regionalne ) i lokalne samouprave odnosno fizičkih osoba-obrtnika.

Navedeni rashladni ili klimatizacijski sustavi moraju se zamijeniti sustavima koji koriste nove tehnologije koje ne oštećuju ozonski sloj i imaju nizak utjecaj na klimatske promjene te istovremeno povećavaju energetsku učinkovitost, odnosno sustavima koji sadrže ili čije funkcioniranje ovisi o prirodnim radnim tvarima ili sintetičkim tvarima koje sukladno Uredbi (EU) br. 1005/2009 nisu klasificirane kao klorofluorougljici (CFC) i i klorofluorougljikovodici (HCHC) te sukladno Uredbi (EU) br. 517/2014 nisu klasificirane kao fluorirani ugljikovodici (HFC).

Korisnici Sredstava:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave (JLP(R)S)
  • Tijela državne uprave
  • Javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S
  •  Trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora

Udruge nisu prihvatljivi korisnici.

Sredstva fonda:

  • 3.000.000,00 € za projekte proračunskih korisnika u udjelu od 100% opravdanih troškova, a najviše 110.000,00 €
  • 2.000.000,00 € za projekte trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora do 40% opravdanih troškova, a najviše 15.000 € za uređaje od 2,5 do 10 kW rashladnog učinka dok za uređaje većeg rashladnog učinka najviše do 40.000,00 €.

Prijavitelj može dostaviti više prijava pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

Prihvatljivi troškovi:

1.     Izrada projektne dokumentacije

2.     Nabava i ugradnja rashladnog ustava koja uključuje demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

3.     Stručni nadzor

Podnošenje prijava:

Podnošenje prijava započinje 1. lipnja 2023. godine od 9,00 sati.

Roka za dostavu počinje danom objave a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Više o Pozivu možete pronaći OVDJE 

Povezane novosti

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima na području Gorskog kotara
Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima na području Gorskog kotara za razvoj turističkog poduzetničkog potencijala za 2023. godinu. Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 eura. U cilju stvaranja sadržajnijeg i kvalitetnijeg turističkog proizvoda na području […]
Drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023. Podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljiv trošak unutar provedbene mjere. Sredstava za dodjelu potpora […]
Otvoreno novo savjetovanje s javnošću o Programu za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu
Savjetovanje potražite na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24863 Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske potiče promotivne aktivnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih djelatnosti. Međunarodni sajmovi i natjecanja kao mjesto izravnog susreta ponude i potražnje, neposrednih kontakata, prezentacija novih proizvoda i mogućnosti za nove poslovne prilike iznimno su značajan marketinški i promotivni čimbenik u svim sektorima proizvodnje hrane. Suradnja s institucijama, ustanovama […]