Nove obveze obrtnika od 1. siječnja 2016.

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, u petak, 12. veljače, održan je u Hotelu „Jadran“ u Rijeci seminar pod nazivom „Završni obračun i nove obveze obrtnika od 01.01.2016,“ kojem je nazočilo više od 100 obrtnika s područja Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.

Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga) dužni su podnijeti godišnju poreznu prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Jedna od novosti odnosi se na određivanje mjesečnih predujmova poreza za sljedeću godinu. Ukinuto je plaćanje mjesečnih predujmova poreza na dohodak prema rješenju koje je izdavala Porezna uprava, te se za 2016. godinu mjesečni predujam utvrđuje i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2015. godinu. Na temelju podataka o godišnjem dohotku iskazanom u poreznoj prijavi za 2015. godinu porezni obveznik će dijeljenjem s brojem mjeseci u kojima je obavljao djelatnost sam izračunati iznose mjesečnih predujmova koje treba uplaćivati u 2016. godini. Ovako izračunati predujam poreza na dohodak plaća se do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sve do podnošenja sljedeće godišnje porezne prijave.

Sukladno novim poreznim pravilima obrtnici i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga morat će razliku poreza na dohodak i prireza po poreznoj prijavi platiti na dan predaje porezne prijave.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga od 1. siječnja 2016. godine sami će utvrđivati i osnovicu i svote doprinosa za osobno osiguranje na temelju objavljenih podataka o propisanim osnovicama, te podnositi propisana izvješća (JOPPD obrazac). Dospijeće plaćanja doprinosa je 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Obrtnicima koji porez plaćaju u paušalnom iznosu Porezna uprava će i dalje za svaku godinu izdavati rješenje o obvezi doprinosa.

Osobe koje obavljaju drugu djelatnost, odnosno obavljaju samostalnu djelatnost, a osigurane su po osnovi radnog odnosa ili temeljem neke druge osnove, obvezne su same obračunati i platiti godišnju obvezu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, počevši s prijavom poreza na dohodak za 2015. godinu. Godišnja obveza doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti dospijeva na naplatu danom podnošenja godišnje porezne prijave.

Povezane novosti

Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o novom roku za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – računovodstvene profesije
Financijski inspektorat Republike Hrvatske, kao nadležno nadzorno tijelo sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017, 39/2019, 151/2022), putem Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, prikuplja podatke o pojedinim sektorima obveznika.  Tijekom rujna i listopada 2023. godine provedeno je online popunjavanje upitnika za obveznike primjene Zakona o sprječavanju pranja […]
Ministarstvo turizma i sporta objavilo javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24. – „STIPENDIJE“
Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade u školskoj 2023./24. objavilo je javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu – „Stipendije“ u suradnji s poslodavcima. Osigurano je 497.700 €. Ministarstvo turizma i sporta s ciljem motiviranja mladih za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanja standarda obrazovanja i kvalitete kadrova, a samim […]
AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI, u srijedu, 04. listopada 2023.
Pozivamo sve građane, a posebice naše obrtnice i obrtnike da se odazovu AKCIJI DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI, u srijedu, 04.10.2023. godine, od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Obrtničke komore PGŽ, na adresi Vukovarska 21 u Rijeci. Akciju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u suradnji s Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije. Darivanje krvi je čin koji […]