Nove obveze obrtnika od 1. siječnja 2016.

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, u petak, 12. veljače, održan je u Hotelu „Jadran“ u Rijeci seminar pod nazivom „Završni obračun i nove obveze obrtnika od 01.01.2016,“ kojem je nazočilo više od 100 obrtnika s područja Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.

Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga) dužni su podnijeti godišnju poreznu prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Jedna od novosti odnosi se na određivanje mjesečnih predujmova poreza za sljedeću godinu. Ukinuto je plaćanje mjesečnih predujmova poreza na dohodak prema rješenju koje je izdavala Porezna uprava, te se za 2016. godinu mjesečni predujam utvrđuje i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2015. godinu. Na temelju podataka o godišnjem dohotku iskazanom u poreznoj prijavi za 2015. godinu porezni obveznik će dijeljenjem s brojem mjeseci u kojima je obavljao djelatnost sam izračunati iznose mjesečnih predujmova koje treba uplaćivati u 2016. godini. Ovako izračunati predujam poreza na dohodak plaća se do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sve do podnošenja sljedeće godišnje porezne prijave.

Sukladno novim poreznim pravilima obrtnici i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga morat će razliku poreza na dohodak i prireza po poreznoj prijavi platiti na dan predaje porezne prijave.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga od 1. siječnja 2016. godine sami će utvrđivati i osnovicu i svote doprinosa za osobno osiguranje na temelju objavljenih podataka o propisanim osnovicama, te podnositi propisana izvješća (JOPPD obrazac). Dospijeće plaćanja doprinosa je 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Obrtnicima koji porez plaćaju u paušalnom iznosu Porezna uprava će i dalje za svaku godinu izdavati rješenje o obvezi doprinosa.

Osobe koje obavljaju drugu djelatnost, odnosno obavljaju samostalnu djelatnost, a osigurane su po osnovi radnog odnosa ili temeljem neke druge osnove, obvezne su same obračunati i platiti godišnju obvezu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, počevši s prijavom poreza na dohodak za 2015. godinu. Godišnja obveza doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti dospijeva na naplatu danom podnošenja godišnje porezne prijave.

Povezane novosti

Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružatelja usluga. U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ kojim će se poticati ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja […]
Podsjetnik članovima na obveze iz Zakona o zaštiti potrošača
Kako bi obrtnici (trgovci) otkloniti eventualne neusklađenosti sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 19/2022 dalje: Zakon) podsjećamo na obveze koje proizlaze iz Zakona s posebnim naglaskom na pisanog prigovor potrošača. Prema Zakonu trgovac je dužan Trajni medij je svako sredstvo koje omogućava trgovcu da pohrani informacije koje su njemu namijenjene tako da budu dostupne za kasniju […]
NOVO! Usluga pravnog savjetovanja u Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije
Obrtnička komora Primorsko-goranske županije organizira uslugu pravnog savjetovanja s odvjetnikom za svoje članove – obrtnike. Ugovorena je mogućnost usmenog pravnog savjetovanja i to osobnim dolaskom u ured Komore, Vukovarska 21, Rijeka, svaki petak  u vremenu od 15:00 do 16:00 sati ili telefonom u navedenom terminu. Usluga pravnog savjetovanja počinje u petak 03. veljače 2023.godine. Potrebna […]