Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Objavljen Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat trošarina

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama 12/2019 objavljen Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

Pravo na povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.

 

REGISTAR KORISNIKA

Pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.

Komercijalnim prijevozom se smatra:

– prijevoz robe za račun drugih ili za vlastiti račun, sa vlastitim ili unajmljenim kamionom ili kamionom s prikolicom ili poluprikolicom koji su registrirani i namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona

– redoviti ili povremeni prijevoz putnika cestovnim vozilima kategorije M2 i M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila.

 

ZAHTJEVI ZA POVRAT TROŠARINA

Zahtjev za povrat trošarine može se podnijeti za: mjesečno razdoblje, tromjesečno razdoblje siječanj-ožujak, travanj-lipanj, srpanj–rujan te listopad-prosinac ili jednogodišnje razdoblje.

Pravo na povrat dijela plaćene trošarine ostvaruje se temeljem zahtjeva, koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu.

Zahtjevu za povrat trošarine obvezno se prilažu:

  1. Račun o kupnji dizelskog goriva na području Republike Hrvatske koji sadrži podatke o broju računa i datumu kupnje, nazivu prodavatelja i adresu prodajnog mjesta, nazivu kupca-korisnika prava s pripadajućim OIB-om, količini kupljenog dizelskog goriva, registarskoj oznaci vozila za koje je nabavljeno dizelsko gorivo i podatak o bezgotovinskom načinu plaćanja
  2. preslika podataka o registraciji kamiona ili kamiona s prikolicom s najvećom dopuštenom masom od najmanje 7,5 tona nosivosti ili cestovnog vozila kategorije M2 ili M3
  3. Ako korisnik prava posjeduje interni servis za opskrbu gorivom dostavlja evidenciju o internoj opskrbi dizelskog goriva
  4. punomoć o zastupanju ako zahtjev podnosi opunomoćenik za financijsko zastupanje
  5. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

 

NAPOMENA

Pravo na povrat ostvaruje se samo za dizelsko gorivo nabavljeno nakon 1. siječnja 2019. godine.
U prilogu Vam dostavljamo obrazac za podnošenje prijave koji je sastavni dio Pravilnika.

Više detalja o povratu dijela trošarina možete pronaći u Narodnim novinama (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_12_241.html).

Obrazac za povrat trošarina

Povezane novosti

Informacije vezane za podnošenje prijave putem www.radnacrno.hr
Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Obrtnička komora Istarske županije i Obrtnička komora Ličko-senjske županije,  zajedno su u travnju 2024.godine pokrenule pilot projekt putem nove internetske stranice www.radnacrno.hr, čime je, u suradnji sa Državnim inspektoratom, omogućena anonimna prijava neregistriranih djelatnosti. Ističemo nekoliko bitnih informacija kod podnošenja prijava: Podsjećamo na osnovni razlog pokretanja ove inicijative, a to je […]
Zračna luka Rijeka vratila prošlogodišnji Cjenik za visoko frekventne korisnike parkirališnog prostora
Zahvaljujući uspješnom prošlotjednom sastanku i konstruktivnim zaključcima domaćih i inozemnih turoperatora, turističkih agencija, prijevoznika i predstavnika UHPA-e, TZ Kvarnera i Obrtničke komore PGŽ, Zračna luka Rijeka vratila je prošlogodišnji Cjenik parkiranja za visokofrekventne korisnike. Ova odluka potvrđuje važnost dijaloga i suradnje između Obrtničke komore, drugih institucija i upravljačkih tijela. Zahvaljujemo svima koji su svojim angažmanom […]
ZL Rijeka novim cjenikom za 2024. ozbiljno ugrozila poslovanje turističkog sektora
Na inicijativu turističkih agencija i prijevoznika 3. svibnja 2024. u Rijeci održan je sastanak u vezi novog cjenika parkiranja za visoko frekventne korisnike parkirnog prostora na ZL Rijeka za 2024. Direktor Zračne luke Rijeka 3. travnja 2024. godine donio je novi cjenik parkiranja za visoko frekventne korisnike parkirnog prostora na ZL Rijeka za 2024. godinu, […]