Objavljen Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat trošarina

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama 12/2019 objavljen Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

Pravo na povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.

 

REGISTAR KORISNIKA

Pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.

Komercijalnim prijevozom se smatra:

– prijevoz robe za račun drugih ili za vlastiti račun, sa vlastitim ili unajmljenim kamionom ili kamionom s prikolicom ili poluprikolicom koji su registrirani i namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona

– redoviti ili povremeni prijevoz putnika cestovnim vozilima kategorije M2 i M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila.

 

ZAHTJEVI ZA POVRAT TROŠARINA

Zahtjev za povrat trošarine može se podnijeti za: mjesečno razdoblje, tromjesečno razdoblje siječanj-ožujak, travanj-lipanj, srpanj–rujan te listopad-prosinac ili jednogodišnje razdoblje.

Pravo na povrat dijela plaćene trošarine ostvaruje se temeljem zahtjeva, koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu.

Zahtjevu za povrat trošarine obvezno se prilažu:

  1. Račun o kupnji dizelskog goriva na području Republike Hrvatske koji sadrži podatke o broju računa i datumu kupnje, nazivu prodavatelja i adresu prodajnog mjesta, nazivu kupca-korisnika prava s pripadajućim OIB-om, količini kupljenog dizelskog goriva, registarskoj oznaci vozila za koje je nabavljeno dizelsko gorivo i podatak o bezgotovinskom načinu plaćanja
  2. preslika podataka o registraciji kamiona ili kamiona s prikolicom s najvećom dopuštenom masom od najmanje 7,5 tona nosivosti ili cestovnog vozila kategorije M2 ili M3
  3. Ako korisnik prava posjeduje interni servis za opskrbu gorivom dostavlja evidenciju o internoj opskrbi dizelskog goriva
  4. punomoć o zastupanju ako zahtjev podnosi opunomoćenik za financijsko zastupanje
  5. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

 

NAPOMENA

Pravo na povrat ostvaruje se samo za dizelsko gorivo nabavljeno nakon 1. siječnja 2019. godine.
U prilogu Vam dostavljamo obrazac za podnošenje prijave koji je sastavni dio Pravilnika.

Više detalja o povratu dijela trošarina možete pronaći u Narodnim novinama (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_12_241.html).

Obrazac za povrat trošarina

Povezane novosti

Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o novom roku za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – računovodstvene profesije
Financijski inspektorat Republike Hrvatske, kao nadležno nadzorno tijelo sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017, 39/2019, 151/2022), putem Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, prikuplja podatke o pojedinim sektorima obveznika.  Tijekom rujna i listopada 2023. godine provedeno je online popunjavanje upitnika za obveznike primjene Zakona o sprječavanju pranja […]
Ministarstvo turizma i sporta objavilo javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24. – „STIPENDIJE“
Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade u školskoj 2023./24. objavilo je javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu – „Stipendije“ u suradnji s poslodavcima. Osigurano je 497.700 €. Ministarstvo turizma i sporta s ciljem motiviranja mladih za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanja standarda obrazovanja i kvalitete kadrova, a samim […]
AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI, u srijedu, 04. listopada 2023.
Pozivamo sve građane, a posebice naše obrtnice i obrtnike da se odazovu AKCIJI DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI, u srijedu, 04.10.2023. godine, od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Obrtničke komore PGŽ, na adresi Vukovarska 21 u Rijeci. Akciju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u suradnji s Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije. Darivanje krvi je čin koji […]