Objavljen Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat trošarina

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama 12/2019 objavljen Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

Pravo na povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.

 

REGISTAR KORISNIKA

Pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.

Komercijalnim prijevozom se smatra:

– prijevoz robe za račun drugih ili za vlastiti račun, sa vlastitim ili unajmljenim kamionom ili kamionom s prikolicom ili poluprikolicom koji su registrirani i namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona

– redoviti ili povremeni prijevoz putnika cestovnim vozilima kategorije M2 i M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila.

 

ZAHTJEVI ZA POVRAT TROŠARINA

Zahtjev za povrat trošarine može se podnijeti za: mjesečno razdoblje, tromjesečno razdoblje siječanj-ožujak, travanj-lipanj, srpanj–rujan te listopad-prosinac ili jednogodišnje razdoblje.

Pravo na povrat dijela plaćene trošarine ostvaruje se temeljem zahtjeva, koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu.

Zahtjevu za povrat trošarine obvezno se prilažu:

  1. Račun o kupnji dizelskog goriva na području Republike Hrvatske koji sadrži podatke o broju računa i datumu kupnje, nazivu prodavatelja i adresu prodajnog mjesta, nazivu kupca-korisnika prava s pripadajućim OIB-om, količini kupljenog dizelskog goriva, registarskoj oznaci vozila za koje je nabavljeno dizelsko gorivo i podatak o bezgotovinskom načinu plaćanja
  2. preslika podataka o registraciji kamiona ili kamiona s prikolicom s najvećom dopuštenom masom od najmanje 7,5 tona nosivosti ili cestovnog vozila kategorije M2 ili M3
  3. Ako korisnik prava posjeduje interni servis za opskrbu gorivom dostavlja evidenciju o internoj opskrbi dizelskog goriva
  4. punomoć o zastupanju ako zahtjev podnosi opunomoćenik za financijsko zastupanje
  5. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

 

NAPOMENA

Pravo na povrat ostvaruje se samo za dizelsko gorivo nabavljeno nakon 1. siječnja 2019. godine.
U prilogu Vam dostavljamo obrazac za podnošenje prijave koji je sastavni dio Pravilnika.

Više detalja o povratu dijela trošarina možete pronaći u Narodnim novinama (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_12_241.html).

Obrazac za povrat trošarina

Povezane novosti

Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružatelja usluga. U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ kojim će se poticati ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja […]
Podsjetnik članovima na obveze iz Zakona o zaštiti potrošača
Kako bi obrtnici (trgovci) otkloniti eventualne neusklađenosti sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 19/2022 dalje: Zakon) podsjećamo na obveze koje proizlaze iz Zakona s posebnim naglaskom na pisanog prigovor potrošača. Prema Zakonu trgovac je dužan Trajni medij je svako sredstvo koje omogućava trgovcu da pohrani informacije koje su njemu namijenjene tako da budu dostupne za kasniju […]
NOVO! Usluga pravnog savjetovanja u Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije
Obrtnička komora Primorsko-goranske županije organizira uslugu pravnog savjetovanja s odvjetnikom za svoje članove – obrtnike. Ugovorena je mogućnost usmenog pravnog savjetovanja i to osobnim dolaskom u ured Komore, Vukovarska 21, Rijeka, svaki petak  u vremenu od 15:00 do 16:00 sati ili telefonom u navedenom terminu. Usluga pravnog savjetovanja počinje u petak 03. veljače 2023.godine. Potrebna […]