Obrtnici, razliku godišnjeg poreza treba platiti s predajom prijave za 2015.

Neke izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima prihvaćene u prosincu 2014. počet će se primjenjivati tek 2016. Među ostalim, obrtnici se moraju pripremiti na promjene u načinu podmirivanja poreznih obveza i drugačiju tehniku plaćanja doprinosa za obvezna socijalna osiguranja

Jedna od novosti izmijenjene su obveze obrtnika, osoba koje obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja i poljoprivrednika obveznika poreza na dohodak pri predaji godišnje porezne prijave. Odnosi se na plaćanje razlike godišnjeg poreza i primjenjivat će se pri predaji porezne prijave za 2015. Ako prema godišnjem obračunu treba platiti razliku poreza na dohodak i prireza, valja je platiti na dan predaje porezne prijave. Prema prijašnjim poreznim pravilima obrtnici i s njima izjednačene osobe čekali su da im porezno tijelo izda rješenje o godišnjoj obvezi poreza i tek su nakon toga u roku od osam dana bili obvezni platiti razliku poreza i prireza.

Katkad su više mjeseci čekali porezno rješenje, što je odgađalo obvezu plaćanja razlike poreza za prethodnu godinu. Ta su pravila izmijenjena, tako da obrtnici i druge osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti moraju već pri podnošenju godišnje prijave namiriti razliku godišnjeg poreza. Budući da prijavu mogu podnijeti od 1. siječnja do 29. veljače 2016., vrijeme predaje Poreznoj upravi neće ovisiti samo o tome je li obavljen sav administrativni posao nego i jesu li osigurana sredstva za plaćanje razlike poreza.

Određivanje predujmova
Novost se odnosi i na način određivanja visine mjesečnih predujmova poreza za sljedeću poreznu godinu. Do sada su obrtnici i s njima izjednačene osobe plaćali predujmove poreza na dohodak prema rješenju koje im je izdala Porezna uprava, i to je rješenje vrijedilo sve dok ga porezno tijelo nije izmijenilo, katkad i više godina. Ako je porezni obveznik imao interesa smanjiti visinu mjesečne obveze za plaćanje predujma poreza na dohodak, mogao je to u pisanom obliku zatražiti od Porezne uprave.

Prema novim pravilima, visina mjesečnih predujmova poreza na dohodak određivat će se na temelju godišnjeg dohotka utvrđenoga za prethodnu godinu. Na temelju podataka o godišnjem dohotku iskazanome u prijavi za 2015. porezni će obveznik dijeljenjem s brojem mjeseci u kojima je obavljao o djelatnost sâm izračunati iznose mjesečnih predujmova poreza koje treba plaćati u 2016. Taj način utvrđivanja mjesečnih predujmova propisan je za obveznike poreza na dobit, a od 2016. primjenjivat će se i za obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

Izračun doprinosa
Obrtnici, osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i poljoprivrednici koji su obveznici poreza na dohodak od 1. siječnja 2016. na temelju objavljenih podataka o propisanim osnovicama sami će utvrđivati obvezu doprinosa za osobno osiguranje i podnositi propisana izvješća (obrazac JOPPD). Porezna uprava im je još samo za 2015. izdavala rješenja o obvezi doprinosa, a od 1. siječnja 2016. njihove će obveze u vezi s načinom plaćanja i izvještavanja biti izjednačene s obvezama fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dobit, osim u dijelu koji se odnosi na mjesečnu osnovicu za obračunavanje i plaćanje doprinosa. Oni koji vode poslovne knjige moći će i nakon što počnu sami obračunavati doprinose izabrati višu osnovicu za plaćanje doprinosa u odnosu na osnovicu koja im je propisana Zakonom o doprinosima. Za razliku od obveznika poreza na dobit koji obračunavaju doprinose na osnovicu poduzetničke plaće i imaju slobodu u određivanju iznosa poduzetničke plaće (uz uvažavanje najniže poduzetničke plaće) obveznici poreza na dohodak ograničeni su izborom između šest mogućih opcija više mjesečne osnovice. Izaberu li plaćanje doprinosa na višu osnovicu, i nakon 1. siječnja 2016. morat će Poreznoj upravi dostaviti odgovarajući zahtjev o tome.

Obrtnicima koji od samostalne djelatnosti porez plaćaju u paušalnom iznosu Porezna uprava i dalje će za svaku godinu izdavati rješenje o obvezi doprinosa i oni neće morati za sebe podnositi JOPPD.

Druga djelatnost
Mijenja se i način utvrđivanja obveznih doprinosa na osnovi obavljanja druge djelatnosti. Druga je djelatnost samostalna djelatnost obrta, trgovca pojedinca, slobodnog zanimanja, poljoprivrede te tzv. ostala samostalna djelatnost koju nositelj obavlja istodobno uz osiguranje na osnovi radnog odnosa ili uz istodobno osiguranje prema bilo kojoj drugoj obveznoj osnovi. Osobe koje obavljaju drugu djelatnost prema toj osnovi ne plaćaju doprinose svakog mjeseca, nego jedanput na godinu na osnovicu godišnjeg dohotka odnosno godišnje dobiti.

Počevši od godišnje obveze za 2015., obvezni su sami obračunati godišnju obvezu doprinosa po osnovi druge djelatnosti. Za drugu djelatnost od koje nositelj plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu Porezna uprava i dalje će donositi rješenje o godišnjoj obvezi doprinosa.

Izvor: Liderpress.hr,  dr.sc. Marija Zuber, 6. studenoga 2015. 10:46

http://liderpress.hr/tvrtke-i-trzista/poslovna-scena/obrtnici-razliku-godisnjeg-poreza-treba-platiti-s-predajom-prijave-za-2015/

Povezane novosti

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI, u srijedu, 04. listopada 2023.
Pozivamo sve građane, a posebice naše obrtnice i obrtnike da se odazovu AKCIJI DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI, u srijedu, 04.10.2023. godine, od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Obrtničke komore PGŽ, na adresi Vukovarska 21 u Rijeci. Akciju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u suradnji s Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije. Darivanje krvi je čin koji […]
PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA ZA RUJAN/LISTOPAD 2023. GODINE
VAŽNA OBAVIJEST! MJERA I.9. “PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“ PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA ZA RUJAN/LISTOPAD 2023. GODINE – RADIONICA O PRIJAVI NA MJERU PUTEM INFORMCIJSKOG SUSTAVA FISHNET Uprava ribarstva obavještava zainteresirane korisnike da će u razdoblju od 15. rujna 2023. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2023. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena […]
Abstract blur and defocused supermarket interior for background
Temeljem velikog broja upita obrtnika Hrvatska obrtnička komora je uputila zahtjeve nadležnom Ministarstvu za tumačenjem pojedinih odredbi Zakona o trgovini te prenosimo dobivena pojašnjenja radi detaljnijeg informiranja svih obrtnika. Kroz dobivena pojašnjenja naglašeno je kako Zakon jasno i nedvosmisleno propisuje da su prodajni objekti zatvoreni u dane blagdana te da distribucija tiska putem kioska kao […]