Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Osnovan Fond obrtničke pomoći Obrtničke komore Primorsko-goranske županije

Danas je u Rijeci javnosti predstavljen Fond obrtničke pomoći, osnovan odlukom Upravnog odbora Obrtničke komore Primorsko-goranske županije s ciljem pružanja pomoći obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad i to refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Fondu su pored Komore pristupila sva pripadajuća udruženja obrtnika Obrtničke komore PGŽ i to Udruženje obrtnika Rijeka, Udruženje obrtnika Opatija-Matulji-Lovran-Mošćenička Draga, Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje, Udruženje obrtnika Crikvenica, Udruženje obrtnika Novi Vinodolski, Udruženje obrtnika Delnice, Udruženje obrtnika Vrbovsko, Udruženje obrtnika Čabar, Udruženje obrtnika Cres-Lošinj, Udruženje obrtnika otoka Krka i Udruženje obrtnika Rab. Komora i udruženja obrtnika time pokazuju zajedništvo i zajednički cilj – zalaganje u interesu i za prava obrtnika.

Radi se o “pilot” projektu Komore i pripadajućih udruženja obrtnika za pomoć članovima – obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a to budući obrtnici do 42. dana privremene nesposobnosti za rad nemaju pravo na naknadu plaće, a istovremeno su obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (izuzev u slučajevima propisanim zakonom, kada se naknada plaće isplaćuje od prvog dana privremene nesposobnosti na teret sredstava HZZO-a, jer tada pripada obrtniku od prvog dana privremene nesposobnosti).

Svi uvjeti i kriteriji za osnivanje Fonda obrtničke pomoći, za upravljanje istim kao i kriteriji za sufinanciranje i isplatu novčane pomoći obrtnicima propisani su „Pravilnikom Obrtničke komore Primorsko-goranske županije o Fondu obrtničke pomoći “. Fond obrtničke pomoći kao “pilot” projekt počeo je s djelovanjem 01. lipnja 2024.godine i osnovan je za 2024. godinu. Produljenje je moguće uz prethodne suglasnosti udruženja obrtnika i Komore o daljnjem sudjelovanju u Fondu.

Fond obrtničke pomoći koncipiran je na način da sredstva novčane pomoći iz Fonda može koristiti obrtnik koji u trenutku podnošenja zahtjeva Komori ispunjava slijedeće uvjete:

  • član je Komore, odnosno pripadajućeg matičnog udruženja obrtnika koje je pristupilo u Fond obrtničke pomoći, odnosno ima sjedište obrta registrirano na području nadležnosti udruženja
    obrtnika koje je član Fonda
  • nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca (već sva prava i obveze iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ostvaruje na temelju poslovanja vlastitog obrta)
  • privremeno je nesposoban za rad radi vlastite bolesti (koji ne koristi bolovanje iz nekog drugog temelja, sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju)
  • ima podmiren komorski doprinos
  • ima podmirene sve doprinose za obvezna osiguranja i to doprinose za mirovinsko osiguranje i doprinose za zdravstveno osiguranje, uključujući podmirene doprinose za vrijeme privremene nesposobnosti za rad za koje vrijeme podnosi zahtjev za sufinanciranje troškova (refundiranje) na ime doprinosa za obvezna osiguranja
  • ukoliko bolovanje traje neprekidno i najmanje 15 dana (isključivo radi bolesti obrtnika).

Obrtnik koji ispunjava uvjete, taksativno navedene, mjeru novčane pomoći, može koristiti samo jednom u kalendarskoj godini.

Fondom obrtničke pomoći upravlja Komora, sredstva fonda koriste svi obrtnici, članovi Komore i svih Udruženja obrtnika Komore i to do iskorištenja sredstava, neovisno o visini financijskog udjela pojedinog udruženja u Fondu.

Pilot projekt predstavlja nastojanje Komore i udruženja obrtnika da pomognu barem djelomično svojim članovima u situaciji kada im je najteže, kada zbog privremene nesposobnosti za rad nisu u mogućnosti obavljati svoj posao koji im predstavlja izvor egzistencije.

Ovisno o rezultatima koje „pilot“ projekt Fond obrtničke pomoći pokaže, predviđa se osnivanje Fonda i na razini Hrvatske obrtničke komore.

Povezane novosti

Grad Rijeka objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima početnicima
Sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, Grad Rijeka objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika. Javni poziv dostupan je putem poveznice: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika Poduzetnici početnici bitan su segment […]
41 primjedba HOK-a na nove kurikulume: Učenje temeljeno na radu je ključ
Hrvatska obrtnička komora (HOK) je u postupku e-savjetovanja uputila 41 komentar na kurikulume za obrtnička zanimanja, pri čemu podržava uvođenje novih kurikuluma u sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te modernizaciju provedbe strukovnog obrazovanja, posebno isticanjem modularnog pristupa te jačanje segmenta učenja temeljenog na radu kao ključne komponente kvalitetnog strukovnog obrazovanja. Traženo je da se u […]
Javni pozivi – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva javna poziva na koje se obrtnici mogu prijaviti kao prijavitelji – korisnici sredstava Fonda. Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti. Cilj ovog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji […]