Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Osnovne informacije za uvođenje eura

Dana 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena

Obveza dvojnog iskazivanja cijena (u euru i kuni) započinje 5.9.2022. i traje zaključno do 31.12.2023. godine.

Fiksni tečaj konverzije iznosi 1 euro =7,53450 kuna.

Nakon provedenog preračunavanja (konverzije) iz kune u euro primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem 5 decimala, dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale, a na temelju treće decimale:

  • ako je treća decimala manja od 5 (od 0 do4) druga decimala ostaje nepromijenjena (iznos u centima ostaje isti)
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od 5 (od 5 do 9) druga decimala povećava se za jedan (iznos u centima zaokružuje se na viši cent)

Promjena maloprodajnih cijena tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja

Mijenjanje cijena (na više ili niže) tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijena nije zabranjeno, međutim uvođenje eura ne smije biti razlog za povećanje cijena.

Poslovni subjekt koji zbog opravdanog razloga (npr. porast nabavne cijene dobara ili usluga, povećanje troškova energenata, troškova rada i sl.) želi povećati cijene u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena, postupa na sljedeći način:

  • u razdoblju od 5.9.2022 do 31.12.2022. – cijene u kunama se mijenjaju te se nova cijena preračunava u euro, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena
  • u razdoblju od 1.1.2023. do. 31.12.2023. – cijene u eurima se mijenjaju te se nova cijena preračunava u kune, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena

Upravljanje gotovim novcem

Poslovni subjekti morat će se na vrijeme opskrbiti euronovčanicama i eurokovanicama kako bi od dana uvođenja eura mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti. To se ponajprije odnosi na sektor maloprodaje koji obavlja velik obujam gotovinskih transakcija.

Mjesec dana prije službenog prelaska na euro, banke i njezini ovlašteni zastupnici (Fina i/ili Hrvatska pošta) opskrbljivat će početnim paketima eurokovanica poslovne subjekte i potrošače. Opskrba početnim paketima eurokovanica obavljat će se bez naknade, a vrijednost početnih paketa bit će preračunata prema fiksnom tečaju konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Najranije pet (5) dana prije dana uvođenja eura banke će moći provesti i tzv. pojednostavljenu posrednu predopskrbu u kojoj će se poslovni subjekti predopskrbiti gotovim novcem u iznosu do 10.000 eura, primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Pravo sudjelovanja u tom postupku imat će samo mikro-poslovni subjekti, dakle fizičke i pravne osobe koje imaju prosječno manje od deset zaposlenika i čiji godišnji poslovni prihodi/ili ukupna aktiva ne prelazi dva milijuna eura. Preduvjet za početak pojednostavljene posredne predopskrbe je da mikro-poslovni subjekt prethodno potpiše izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi. Posrednu predopskrbu, kao i pojednostavljenu posrednu predopskrbu, svojih klijenata banke će obavljati bez naknade za obradu i isplatu gotovog novca. Banke koje pri obavljanju posredne predopskrbe, kao i pojednostavljene posredne predopskrbe neće biti u ulozi poslovne banke svog klijenta kod koje klijent ima otvoren poslovni račun imaju pravo zaračunati naknadu za obradu i isplatu gotovog novc

Važno je naglasiti da gotov novac iz posredne predopskrbe poslovni subjekt i potrošač trebaju čuvati odvojeno od svih ostalih novčanica i kovanica eura, ostalih valuta, odnosno ostale imovine kako bi se izbjegao njihov ulazak u optjecaj prije dana uvođenja eura. Poslovni subjekti trebat će na vrijeme osigurati prostor za dodatne količine gotovine te transportne kapacitete za povrat gotovine u kuni u banke.

Za rad na blagajni, odnosno kod postupanja i pohrane gotovine u euru i u kuni, može se koristiti posebna oprema, poput dodatnih ladica u blagajnama. Kod pohrane gotovog novca u blagajni, svaki poslovni subjekt samostalno odlučuje koji je mogući način odvajanja valuta.

Više informacija na: https://www.hok.hr/aktualno/odluka-o-usvajanju-eura-1-sijecnja-2023

Smjernice: https://mingor.gov.hr/smjernice-za-prilagodbu-gospodarstva-u-procesu-zamjene-hrvatske-kune-eurom/8652

Povezane novosti

Informacije vezane za podnošenje prijave putem www.radnacrno.hr
Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Obrtnička komora Istarske županije i Obrtnička komora Ličko-senjske županije,  zajedno su u travnju 2024.godine pokrenule pilot projekt putem nove internetske stranice www.radnacrno.hr, čime je, u suradnji sa Državnim inspektoratom, omogućena anonimna prijava neregistriranih djelatnosti. Ističemo nekoliko bitnih informacija kod podnošenja prijava: Podsjećamo na osnovni razlog pokretanja ove inicijative, a to je […]
Zračna luka Rijeka vratila prošlogodišnji Cjenik za visoko frekventne korisnike parkirališnog prostora
Zahvaljujući uspješnom prošlotjednom sastanku i konstruktivnim zaključcima domaćih i inozemnih turoperatora, turističkih agencija, prijevoznika i predstavnika UHPA-e, TZ Kvarnera i Obrtničke komore PGŽ, Zračna luka Rijeka vratila je prošlogodišnji Cjenik parkiranja za visokofrekventne korisnike. Ova odluka potvrđuje važnost dijaloga i suradnje između Obrtničke komore, drugih institucija i upravljačkih tijela. Zahvaljujemo svima koji su svojim angažmanom […]
ZL Rijeka novim cjenikom za 2024. ozbiljno ugrozila poslovanje turističkog sektora
Na inicijativu turističkih agencija i prijevoznika 3. svibnja 2024. u Rijeci održan je sastanak u vezi novog cjenika parkiranja za visoko frekventne korisnike parkirnog prostora na ZL Rijeka za 2024. Direktor Zračne luke Rijeka 3. travnja 2024. godine donio je novi cjenik parkiranja za visoko frekventne korisnike parkirnog prostora na ZL Rijeka za 2024. godinu, […]