Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 

U tijeku je Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u gradovima diljem Hrvatske. Rok za podnošenje ponuda je 14. rujna 2023. do 12:00 sati. Popis poslovnih prostora može se pogledati ovdje: Popis poslovnih prostora

Poslovni prostori na području Primorsko-goranske županije:

 • Redni broj 21 MATULJI – KASTAVSKA CESTA 3 (PP7600)
 • Redni broj 22 OPATIJA – MARŠALA TITA 59 (PP3164)
 • Redni broj 24 RIJEKA – FIUMARA 15B (PP7935)
 • Redni broj 25 RIJEKA – ŠKOLJIĆ 7 (PP3227)

Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne osobe te fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.

Neće se razmatrati:

 • ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu), uvjetne ponude te ponude na kojima su vidljive korekcije podataka,
 • ponude koje nisu uvezane i numerirane,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine ili trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.,
 • ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine ili trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 • ponude u kojima je predložena djelatnost za obavljanje koje ponuditelj nije registriran u odgovarajućim registrima.

Način prijave

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine, isključivo s računa/imena ponuditelja.Iznos jamčevine uplaćuje se u korist društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., na račun broj HR0223900011100807245, model: 00, s pozivom na broj 21471-118-broj poslovnog prostora (broj poslovnog prostora je broj iz gornje tablice, a odnosi se na redni broj poslovnog prostora za koji se daje ponuda).

Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan navesti djelatnost (ili više djelatnosti) koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja mora biti dopuštena sukladno propisima te ponuditelj mora biti registriran za obavljanje iste u odgovarajućim registrima. Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude utvrditi koja se djelatnost može obavljati u poslovnom prostoru za koji ima namjeru podnijeti ponudu.

Pisana ponuda za zakup poslovnog prostora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u navedenom roku, neposredno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom društvu:

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.,
Planinska 1,
10000 Zagreb,

u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU – NE OTVARATI” – REDNI BROJ PROSTORA – OZNAKA PROSTORA (potrebno je naznačiti redni broj pod kojim je u javnom natječaju naveden poslovni prostor, odnosno oznaku poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi). Ukoliko navedeno nije naznačeno na zatvorenoj omotnici, iz same ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se poslovni prostor podnosi ponuda.

Rok za podnošenje ponuda: 14. 9. 2023., 12:00 sati.

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, 14. rujna 2023. u 13:30 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Ugovori o zakupu sklapaju se na rok od 10 godina.

Više informacija o ovom natječaju mogu se saznati radnim danom od 9 do 11 sati na brojeve telefona: 01/6346-312 i 01/2079-260.

Obrazac za podnošenje ponude za zakup, kao i primjer valjano numeriranih i uvezenih ponuda za zakup te opis cjelokupnog postupka možete potražiti OVDJE.

Povezane novosti

U Hrvatskoj u godinu dana otvoren 901 građevinski obrt
Svakoga dana iz Banovine, Slavonije i Zagreba pristižu informacije o nedostatku kvalificiranih radnika potrebnih za obnovu od potresa, ali i sanaciju šteta od nedavnih oluja, a isto potvrđuju i rezultati resornog istraživanja u okviru  EU sufinanciranog projekta “CRO skills RELOAD”, kojeg provodi Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s partnerima – Hrvatskom obrtničkom komorom, […]
Općina Jelenje poziva zainteresirane obrtnice i obrtnike na iskaz interesa za zakup poslovnog prostora
Općina Jelenje poziva sve zainteresirane obrtnice i obrtnike koji se bave djelatnostima poput kozmetičkih salona, salona za manikuru i pedikuru, frizerskih salona, masažnih centara i sličnih uslužnih djelatnosti da iskažu svoj interes za zakup prostora koji je namijenjen ovim djelatnostima.  U Općine Jelenje navode kako su prepoznali veliki interes stanovnika za takvim uslugama, posebice za […]
Iskaz interesa za službeni posjet Republici Albaniji s ciljem jačanja gospodarske i trgovinske suradnje
Poštovani obrtnici iz sektora vina, maslinovog ulja, konditorskih proizvoda, ribarstva i akvakulture, prerade te mehanizacije, ovim putem pozivamo Vas da iskažete interes za sudjelovanje u službenom posjetu Republici Albaniji s ciljem jačanja gospodarske i trgovinske suradnje. Navedeni posjet predvoditi će ministrica poljoprivrede Republike Hrvatske Marija Vučković. Ovaj posjet predstavlja nastavak administrativne suradnje između dvije države’ […]