Licenciranje za provedbu naukovanja

U tijeku su upisi u srednje škole, a učenici koji žele upisati obrazovanje za obrtničko zanimanje, točnije zanimanje u sustavu vezanih obrta, za upis trebaju pronaći mjesto za naukovanje u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi. U ovom članku pripremili smo ključne informacije koje će vam pomoći u pripremi i provedbi naukovanja.

Što to znači da je obrt licenciran? Kako se može ishoditi licencija?

Zahtjev za izdavanje dozvole (licencije) za prijam naučnika na naukovanje podnosi se područnoj obrtničkoj komori u županiji u kojoj je sjedište obrta, odnosno pravne osobe. Obrazac zahtjeva koji se podnosi te svi ostali potrebni obrasci mogu se dobiti u područnoj obrtničkoj komori ili preuzeti s internetske stranice HOK- a: http://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno_obrazovanje_za_programe_vezanih_obrta/licenciranje

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

1. obrtnicu ili rješenje trgovačkog suda (preslika).

Za mentora:

2. dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu osoba koje izvode naukovanje: presliku majstorske diplome ili diplome fakulteta, više ili visoke škole, odnosno svjedodžbe o završnom ispitu s dokazom radnog iskustva u zanimanju te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju (preslika);

3. zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode naukovanje ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika);

4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);

5. suglasnost za traženje podataka;

6. potvrdu Suda časti HOK-a;

7. presliku osobne iskaznice.

Područna obrtnička komora zatim obavlja sljedeće propisane zadaće:

  • prosljeđuje obavijest Inspektoratu rada kako bi inspektor zaštite na radu pregledao radionicu i utvrdio udovoljava li svim potrebnim uvjetima koji se odnose na zaštitu na radu,
  • nakon dobivenog pozitivnog mišljenja, u vašu radionicu doći će komisija za licenciranje čija je zadaća utvrditi udovoljavate li svim propisanim uvjetima,
  • ako komisija utvrdi da su svi uvjeti ispunjeni, Hrvatska obrtnička komora izdat će vam dozvolu (licenciju) za prijam naučnika na naukovanje.

Licencija će vam osigurati da budete evidentirani u evidenciji licenciranih gospodarskih subjekata koje vodi HOK i koja je objavljena na internetskoj stranici HOK-a, područnih obrtničkih komora i aplikaciji e-naukovanje nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako bi svaki učenik koji traži mjesto za naukovanje mogao doći do vas.

Po jednom mentoru možete na naukovanje primiti do šest učenika pod uvjetom da najviše troje učenika naukovanje obavlja istovremeno.

Nakon što ste donijeli odluku o tome kojeg ćete naučnika uzeti na naukovanje, prije nego učenik započne svoje naukovanje dužni ste s njim, odnosno njegovim roditeljem ili skrbnikom sklopiti Ugovor o naukovanju.

Ako niste u mogućnosti osigurati 70% propisanih sadržaja praktične nastave, ali možete osigurati između 50% i 70% propisanih sadržaja praktične nastave svejedno možete dobiti licenciju pod uvjetom da sklopite Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja s drugim licenciranim obrtom ili pravnom osobom. Tada će vam Komora izdati licenciju za zajedničku provedbu naukovanja. Ugovor o naukovanju naučnik u tom slučaju sklapa s oba mjesta na kojima obavlja naukovanje.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodno se obratite Tamari Dukić, našoj savjetnici za obrazovanje u Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije te savjetnicima za obrazovanje u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Izvor: Vodič za poslodavce za naukovanje, Hrvatska obrtnička komora, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, EP4A: https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje

Povezane novosti

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI, u srijedu, 04. listopada 2023.
Pozivamo sve građane, a posebice naše obrtnice i obrtnike da se odazovu AKCIJI DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI, u srijedu, 04.10.2023. godine, od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Obrtničke komore PGŽ, na adresi Vukovarska 21 u Rijeci. Akciju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u suradnji s Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije. Darivanje krvi je čin koji […]
PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA ZA RUJAN/LISTOPAD 2023. GODINE
VAŽNA OBAVIJEST! MJERA I.9. “PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“ PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA ZA RUJAN/LISTOPAD 2023. GODINE – RADIONICA O PRIJAVI NA MJERU PUTEM INFORMCIJSKOG SUSTAVA FISHNET Uprava ribarstva obavještava zainteresirane korisnike da će u razdoblju od 15. rujna 2023. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2023. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena […]
Abstract blur and defocused supermarket interior for background
Temeljem velikog broja upita obrtnika Hrvatska obrtnička komora je uputila zahtjeve nadležnom Ministarstvu za tumačenjem pojedinih odredbi Zakona o trgovini te prenosimo dobivena pojašnjenja radi detaljnijeg informiranja svih obrtnika. Kroz dobivena pojašnjenja naglašeno je kako Zakon jasno i nedvosmisleno propisuje da su prodajni objekti zatvoreni u dane blagdana te da distribucija tiska putem kioska kao […]