Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Otvoreni natječaji za nabavku tiskanog i uredskog materijala te sredstava za čišćenje i higijenskog materijala

Pozivamo sve zainteresirane obrtnike da se prijave na natječaje objavljene na web stranici Hrvatske obrtničke komore. Objavljena su dva natječaja i to za:

  1. Nabavku tiskanog i uredskog materijala i tonera/tinti

https://www.hok.hr/aktualno/natjecaj-za-nabavu-tiskanog-materijala-uredskog-materijala-i-toneratinti

2. Nabavu sredstava za čišćenje i higijenskog materijala

https://www.hok.hr/aktualno/natjecaj-za-nabavu-sredstava-za-ciscenje-i-higijenskog-materijala

Uvjeti natječaja:

a) Cijene u ponudi izražavaju se posebno i pojedinačno za svaku vrstu robe fco skladište naručitelja.

Cijene ponude za sve vrste roba nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).

Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom (i pečatom) ponuđača.

U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

Rok valjanosti ponude: 45 kalendarskih dana

Izvor: HOK

Povezane novosti

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Otvoreno je novo savjetovanje s javnošću čija je tema Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, s Konačnim prijedlogom Zakona. Prijedlogom Zakona omogućit će se produženje ugovora o zakupu koji nije istekao zakupniku koji u potpunosti ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu sklopljenog sa Republikom Hrvatskom, odnosno jedinicom […]
Na inicijativu HOK-a uskoro administrativno rasterećenje računovođa
Na inicijativu Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore održan je sastanak sa predstavnicima Državnog zavoda za statistiku, Ministarstva financija, Središnjeg ureda Porezne uprave, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca. Sekcija traži ukidanje dostave istih statističkih podataka putem brojnih različitih obrazaca uz istovremeno preuzimanje podataka za potrebe Državnog zavoda za statistiku iz već dostupnih administrativnih izvora. […]
Nagrada EU-a za inovatorice za 2025. otvorena za prijave
Europska komisija je 27. lipnja 2024. godine otvorila prijave za nagradu EU-a za inovatorice za 2025. Ova zajednička inicijativa, koju podupiru Europsko vijeće za inovacije (EIC) i Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT), slavi iznimna postignuća poduzetnica koje stoje iza revolucionarnih inovacija u Europi. Pobjednice će biti odabrane u tri kategorije nagrada: Inovatorice EIC-a, […]