Paket pomoći za MSP-ove

Europska komisija je u rujnu objavila Paket pomoći za MSP-ove (mala i srednja poduzeća) kojem je namjera pružanje potpore MSP-ovima u neizvjesnom gospodarskom okruženju.

Paket sadrži devetnaest mjera za rješavanje tri glavna izazova s kojima se MSP-ovi suočavaju (administrativno opterećenje, financiranje poslovanja i nedostatak vještina), a usmjeren je na postizanje vrlo konkretnih ciljeva:

1. pružanje poticajnog regulatornog okvira (smanjenje zahtjeva za izvješćivanje, pojednostavnjenje poreza, digitalizacija),

2. poticanje likvidnosti (pristupačnije i održivo financiranje, rješavanje problema kašnjenja u plaćanju te iskorištavanje mogućnosti koje nude programi EU-a),

3. omogućavanje pristupa kvalificiranom osoblju (uspostava baze talenata EU-a i uključivanje na tržište rada kvalificiranih državljana trećih zemalja te mladih, žena i osoba s invaliditetom čiji je potencijal visok a neiskorišten).

O Paketu se očitovao i SMEunited, udruženje europskih malih i srednjih poduzeća koje zastupa njihove interese pred institucijama Europske unije. SMEunited je u očitovanju predložio nekoliko mjera za ublažavanje pritiska na MSP-ove kako bi se u njihovom poslovanju stvorio prostor za provedbu dvostruke tranzicije. U prijedlozima je rečeno da Komisija pri stvaranju politika i propisa mora slijediti načelo Počnimo od malih (poduzeća), da će rok za plaćanja od 30 dana revidirane Direktive o zakašnjelim plaćanjima biti provođen ako će države članice imati stroža pravila provedbe i mogućnost za sektorske sporazume te da je potrebno MSP-ovima olakšati pristup nadmetanju u natječajima javne nabave. Što se tiče rješavanja problema nedostatka vještina, SMEunited smatra da se trebaju provoditi nacionalni programi strukovnog osposobljavanja u koje moraju biti uključene organizacije MSP-ova, kao i u prilagođeno osposobljavanje i mentorstvo za poduzetnike tijekom cijelog poslovnog ciklusa poduzeća. S obzirom na to da se MSP-ovi već desetljećima suočavaju s nedostatkom kvalificiranog osoblja, trebalo bi poboljšati alate za utvrđivanje potreba za vještinama u različitim sektorima te osigurati da svi budu odgovarajuće kvalificirani za radna mjesta na tržištu.

U Komunikaciji Komisije stoji da su mala i srednja poduzeća ključna za gospodarsku i socijalnu strukturu Europe s obzirom na to da čine 99 % svih poduzeća u Europskoj uniji, da osiguravaju dvije trećine radnih mjesta u privatnom sektoru, da su duboko ugrađena u lokalne zajednice te ključna za zelenu i digitalnu tranziciju Europe i njezino dugoročno blagostanje. Kao takva, imaju važno mjesto u politikama Komisije koja će im u okviru tekućeg Višegodišnjeg financijskog okvira (2021. – 2027.) i instrumenta NextGenerationEU omogućiti sredstva u iznosu preko od 200 milijardi eura.

Komunikaciju Europske komisije o Paketu pomoći za MSP-ove možete pronaći putem poveznice.

Izvor: HOK

Povezane novosti

RIBARSTVO: objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – KOMPENZACIJA“
Obavještavamo vas da je u „Narodnim novinama“ broj 135/23 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – KOMPENZACIJA“. Potpora se dodjeljuje korisnicima u sektoru gospodarskog ribolova na moru, akvakulture i prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, kao bespovratna novčana sredstva u obliku kompenzacije za dodatne/povećane troškove […]
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“
Otvoreno je Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25615 Ovim dokumentom propisuje se provedba potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, a u skladu […]
<strong>2. krug</strong> <strong>Javnog poziva „Vaučeri za digitalizaciju“</strong>
Danas je otpočeo 2. krug Javnog poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koji traje od 31.10.2023. godine u 11.00 sati do 30.11.2023. godine u 17.00 sati. Pozivi za vaučere objavljeni su na Internet stranici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi te unutar objavljenih poziva možete pronaći: obrasce, priloge, kao i upute za prijavitelje. Slijedom održane virtualne radionice poziva „Vaučeri […]