Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Paket pomoći za MSP-ove

Europska komisija je u rujnu objavila Paket pomoći za MSP-ove (mala i srednja poduzeća) kojem je namjera pružanje potpore MSP-ovima u neizvjesnom gospodarskom okruženju.

Paket sadrži devetnaest mjera za rješavanje tri glavna izazova s kojima se MSP-ovi suočavaju (administrativno opterećenje, financiranje poslovanja i nedostatak vještina), a usmjeren je na postizanje vrlo konkretnih ciljeva:

1. pružanje poticajnog regulatornog okvira (smanjenje zahtjeva za izvješćivanje, pojednostavnjenje poreza, digitalizacija),

2. poticanje likvidnosti (pristupačnije i održivo financiranje, rješavanje problema kašnjenja u plaćanju te iskorištavanje mogućnosti koje nude programi EU-a),

3. omogućavanje pristupa kvalificiranom osoblju (uspostava baze talenata EU-a i uključivanje na tržište rada kvalificiranih državljana trećih zemalja te mladih, žena i osoba s invaliditetom čiji je potencijal visok a neiskorišten).

O Paketu se očitovao i SMEunited, udruženje europskih malih i srednjih poduzeća koje zastupa njihove interese pred institucijama Europske unije. SMEunited je u očitovanju predložio nekoliko mjera za ublažavanje pritiska na MSP-ove kako bi se u njihovom poslovanju stvorio prostor za provedbu dvostruke tranzicije. U prijedlozima je rečeno da Komisija pri stvaranju politika i propisa mora slijediti načelo Počnimo od malih (poduzeća), da će rok za plaćanja od 30 dana revidirane Direktive o zakašnjelim plaćanjima biti provođen ako će države članice imati stroža pravila provedbe i mogućnost za sektorske sporazume te da je potrebno MSP-ovima olakšati pristup nadmetanju u natječajima javne nabave. Što se tiče rješavanja problema nedostatka vještina, SMEunited smatra da se trebaju provoditi nacionalni programi strukovnog osposobljavanja u koje moraju biti uključene organizacije MSP-ova, kao i u prilagođeno osposobljavanje i mentorstvo za poduzetnike tijekom cijelog poslovnog ciklusa poduzeća. S obzirom na to da se MSP-ovi već desetljećima suočavaju s nedostatkom kvalificiranog osoblja, trebalo bi poboljšati alate za utvrđivanje potreba za vještinama u različitim sektorima te osigurati da svi budu odgovarajuće kvalificirani za radna mjesta na tržištu.

U Komunikaciji Komisije stoji da su mala i srednja poduzeća ključna za gospodarsku i socijalnu strukturu Europe s obzirom na to da čine 99 % svih poduzeća u Europskoj uniji, da osiguravaju dvije trećine radnih mjesta u privatnom sektoru, da su duboko ugrađena u lokalne zajednice te ključna za zelenu i digitalnu tranziciju Europe i njezino dugoročno blagostanje. Kao takva, imaju važno mjesto u politikama Komisije koja će im u okviru tekućeg Višegodišnjeg financijskog okvira (2021. – 2027.) i instrumenta NextGenerationEU omogućiti sredstva u iznosu preko od 200 milijardi eura.

Komunikaciju Europske komisije o Paketu pomoći za MSP-ove možete pronaći putem poveznice.

Izvor: HOK

Povezane novosti

Grad Rijeka objavio Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, sistematiziranoj u Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima za troškove uvođenja digitalnih alata u poslovanje, a sve sa ciljem unaprjeđenja odlučivanja, upravljanja, […]
Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini.
Primorsko-goranska županija objavila je 22. svibnja 2024. Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini. Predmet ovog javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti poduzetnicima sa svrhom realizacije ciljeva Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini putem slijedećih mjera: •   Mjera 3. […]
Poziv za male priobalne ribare: tehnička i financijska podrška koju nudi WWF Adria za bespovratna ulaganja u ribarstvu
Program za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.- 2027., putem kojeg se dodjeljuju bespovratna sredstva u ribarstvu, pruža brojne mogućnosti za male priobalne ribare. Obavještavamo zainteresirane članove da WWF Adria nudi tehničku pomoć u pisanju projekata i/ili financijsku podršku, odnosno mikrokredite za predfinanciranje projekata koje je odobrila Uprava za ribarstvo. Na stranicama WWF […]